VELKÉ SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ
ZNAČKY CITROËN A LETECTVÍ

BUTIK 100 LET CITROËN

Vítejte v butiku Citroën Origins. Objednejte si dárkové předměty, například speciální kolekci k výročí 100 let značky Citroën. Dárky z této kolekce si můžete objednat přímo na tomto butiku na dobírku nebo je lze zakoupit u dealerů Citroën.Společnost C automobil import s.r.o. není prodejcem zboží uvedeného na webu https://stoletcitroen.cz/butik

Prodejcem zde inzerovaného zboží je společnost BBA Group s.r.o., které společnost C automobil import poskytla prostor zde uvedené zboží nabízet na vlastní účet a odpovědnost pod obchodní značkou BBA Group s.r.o.

Odeslání formuláře zákazníkem je návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se společností BBA Group sr.o. a nemůže být považováno za přijetí nabídky ve smyslu § 1740 a násl. občanského zákoníku.

Veškeré informace uvedené v sekci „Butik“ jsou reklamním sdělením společnosti BBA Group s.r.o. mající obecně informativní povahu.

V případě uplatnění jakýchkoli nároků plynoucích ze smlouvy, jejímž předmětem je nákup zboží uvedeného na webu https://stoletcitroen.cz/butik, se prosím obraťte na Prodejce, společnost BBA Group s.r.o.